PERFEKT DENT Centrum Stomatologiczne

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PERFEKT DENT CENTRUM STOMATOLOGICZNE, ul. TRAUGUTTA 40, 82-300 Elbląg, NIP 578 311 92 91, tel: 609 340 949.

 

2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług z zakresu leczenia stomatologicznego;

 

3. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/obsługi/leczenia/rejestracji;

 

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych;

 

5. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

 

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

 

8. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;

 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz bez nich nie będziemy mogli rozpocząć współpracy.